Produkcja i sprzedaż kruszyw

Produkcja i sprzedaż kruszyw

Produkcja kruszywa drogowego z łupka przepalonego czerwonego oraz z łupka nieprzepalonego na hałdzie pogórniczej dawnej KWK "Gliwice" w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej (wjazd od ul. Dojazdowej odbywa się przy pomocy przesiewaczy i kruszarki mobilnej. Sortowane jest w zależności od potrzeb na frakcje : 0-10 mm,0-63 mm, 10-63 mm,63-200 mm.

Na podstawie wyników badań i ich analizy wykonanej przez upoważnione laboratoria inżynierii lądowej ( Labotest, GIG, Cortex II ) w/w kruszywa kwalifikuje się jako przydatne do wbudowania w dolne i górne warstwy nasypów drogowych, do warstw o podwyższonej nośności, ulepszania podłoży. Kruszywa mogą być również wykorzystane do wszelkiego utwardzania tymczasowych dróg, placów i składowisk. Kruszywo nie wykazuje ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Nasze realizacje: Oferowane przez nas kruszywa były wykorzystane m.in. do budowy odcinków autostrady A4 (Sośnica - Kleszczów), A-1 (Bełk - Sośnica, Sośnica - Maciejów, Maciejów - Piekar Śl.), Drogowej Trasy Średnicowej (Chebzie - Zabrze, Zabrze- Gliwice).

.