Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla

Jedną z form działalności firmy jest obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla na terenie Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla. Zakres prac jest bardzo rozłożysty do którego zrealizowania potrzebna jest doświadczona kadra oraz bogato wyposażony park maszyn.
Zadania powierzone obejmują :

 • budowę zwałów węgla łącznie z ich zagęszczeniem
 • pryzmowanie flotokoncentratu połączone z jego zagęszczeniem
 • załadunek stosownych sortów węgla na jednostki transportowe
 • załadunek węgla do przesiewacza
 • tworzenie mieszanek energetycznych
 • zraszanie wodą dróg technologicznych celem zminimalizowania zapylenia

Posiadany sprzęt do realizacji zadań:

 • to flota maszyn budowlanych renomowanych producentów krajowych oraz zagranicznych składająca się poniższego typoszeregu maszyn:
  • Spycharek o zróżnicowanej mocy, pojemności lemiesz oraz różnej szerokości podwozia
  • Ładowarek kołowych o różnych pojemności naczyń załadunkowych
  • Koparek podsiębiernych kołowych oraz gąsienicowych o różnych pojemnościach naczyń
  • Koparko – ładowarek
  • Walcy samojezdnych oraz ciągnionych o zmiennej amplitudzie wibracji
  • Beczkowozów z pompa ciśnieniową
 • maszyny wyposażone są w systemy monitorowania czasu ich pracy:
  • AWIA MACHINES EXPLOLER oraz urządzenia wagowe zamontowane na maszynach stosownie do zaistniałych potrzeb zleceniodawcy

Domeną naszą jest świadczenie usług na wysokim poziomie po konkurencyjnych cenach.