Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o.

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 1/2020 w temacie: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o.”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Spółce tj. 41-122 Zabrze, ul. Lompy 11 w pok. 309 do dnia 30.03.2020 r. godz. 9:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.03.2020 r. godz.10:00 w pok. 309. Ofertę należy złożyć pod adresem: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 do dnia 14.04.2020 r. godz. 10:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.04.2020 r. godz.11:00.

Do pobrania:
SIWZ (PDF)
Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert