Misja

Misją TRAKT Sp. z o.o. jest działanie na rzecz sektora górniczego w zakresie zabezpieczenia robót powierzchniowych, w tym: obsługi placów składowych, zwałów węgla sprzętem ciężkim, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów poprzemysłowych, robót budowlanych oraz transportu ciężkiego.

Dążymy do ciągłego podwyższania jakości i wydajności naszych usług poprzez permanentne szkolenia pracowników, odnawianie parku maszynowego oraz optymalizację procesów usługowych.
Celem naszym jest przede wszystkim:

  • Zwiększenie obszaru terytorialnego realizowanych usług,
  • Pozyskiwanie nowych placówek i klientów w obecnej branży,
  • Dywersyfikacja przychodów poprzez rozwój nowych kierunków działania,
  • Poprawa rentowności oferowanych usług,
  • Poszerzenie i wymiana parku maszynowego,
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, poprzez wzrost zaufania naszych Klientów.