Polityka jakości

Polityka Jakości TRAKT Sp. z o.o. jest elementem strategii rozwoju firmy i ma na celu konsekwentne dążenie do umocnienie jej pozycji na rynku.
Uznając, że priorytetem w naszej działalności jest pełne zaspokojenie wymagań i oczekiwań klientów, a także kształtowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy usług zobowiązujemy się do:

  • Oferowania usług o wymagalnych i stabilnych parametrach użytkowych
  • Optymalizacji jakościowej i kosztowej oferowanych produktów i usług
  • Kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z ich realizacją
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonowania Firmy

Niniejszą politykę realizujemy poprzez:

  • Badania i analizy rynku
  • Kreowanie partnerskich relacji z naszymi odbiorcami
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • Określanie oraz realizację celów i zadań w zakresie zapewnienia jakości dla wszystkich funkcji zarządzania

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom i jest ogólnie dostępna.